Kammelot (Theater FroeFroe)

2010- nu, Figurentheatervoorstelling van Froefroe

(Een vlammende voorstelling vol roestige harnassen, blanke zwaarden, wapperende manen en vuurrochelende draken.)Klaroengeschal weerklinkt uit de burcht van KAMMELOT. Binnen de muren strijden koning Arthur en zijn trouwe ridder Lancelot om de hand van Guinevère, die zo schoon is als ‘t gepinkel van de morgendauw, wiens stem zo klaar als merelzang.
Iedereen kent het verhaal over de stoere ridders en eenzame jonkvrouwen van de Ronde Tafel.
Maar is alles wel gegaan zoals verteld wordt? Was Guinevère wel zo eenzaam tijdens de kruistochten van de ridders? Waren de ridders wel zo stoer? Was Lancelot wel zo trouw? En bovenal…was die tafel wel zo rond?

Gert Dupont breit hiermee een vervolg aan zijn succesreeks solovoorstellingen. Nu met de virtuoze Martine De Kok erbij als sparringpartner. Een duo dat vonken slaat in burchten, harnassen en vuurspuwende drakenschedels.

Reegels van den Ronde Tafel
-weest eerlick ende sprecket den waerheid
-helpt eenieder die ‘t noodig hebbe
-weest ten aller teyden onversaagd
-treck u niks aen vande ontbeeringen
-weest trouw ende gehoorzaem aen uw leyder
-nimmer bluffen ofte opscheppen

Met en van Gert Dupont en Martine de Kok, assistentie Karen De Beule, Nele Willems (stage).

Website: www.froefroe.be

Bekijk de trailer